بهترین لباس فرم و لباس کار را از ما بخواهید!


اندازه گیری

اندازه گیری مناسب با سایزهای متفاوت اشخاص مستلزم دقت نظر بالایی است که با جلب نظرو هماهنگی قابل انجام است. به همین منظور تیم اندازه گیری تولیدی لباس کار و لباس فرم اکسـون با عنایت به ساعت کاری مشتری در محیط کار و یا با مراجعه حضوری مشتریان به محل شرکت در زمان تعیین شده اقدام به این امر خواهد نمود.

ادامه متن

مشاوره

مشاوره در تهیه و تولیدات تولیدی لباس کار و لباس فرم اکسـون از قبیل نوع پارچه ، رنگ بندی ، طرح و مدل در الویتهای اولیه ما میباشد که همواره تولیدی لباس کار و لباس فرم اکسـون این اصل را بعنوان راه گشای روند صحیح تولیدات خود ، مد نظر قرار خواهد داد و نتایج حاصله از مشاوره ، محصولی است زیبا ، با کیفیت و در نهایت موجب جلب نظر و رضایت مصرف کننده خواهد بود.

ادامه متن

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت در طول مراحل تولید و دوخت محصول مورد توجه دقیق کارشناسان تولیدی لباس کار و لباس فرم اکسـون قرار دارد و پس از تولید ، کنترل و باز بینی اساسی صورت می گیرد تا بتوانیم محصولی متناسب و قابل قبولی ارائه نمائیم.

ادامه متن

طراحی

طرّاحي از نظر رنگ بندی و مدل در انواع  پوششها مورد توجه قرار داشته  و در البسه های مردانه مخصوصا كت و شلوار می بايستی با رعايت شئونات محيط كاری و با الگو گرفتن از نيازهای جامعه امروزی مد نظر قرار گيرد. در صورت نياز، كارشناسان تولیدی لباس کار و لباس فرم اکسـون در انتخاب طرح و مدل و رنگ ، ايده های شايسته ای را به شما ارائه خواهند داد.  ضمن اينكه سلائق مشتريان هم برای ما قابل احترام بوده و اميد است بتوانيم با همفكری ، محصولی قابل قبول را ارائه دهيم

ادامه متن