بهترین لباس فرم و لباس کار را از ما بخواهید!


اندازه گیری

اندازه گیری مناسب با سایزهای متفاوت اشخاص مستلزم دقت نظر بالایی است که با جلب نظرو هماهنگی قابل انجام است. به همین منظور تیم اندازه گیری شرکت تولیدی تجاری اکسـون تک کتان با عنایت به ساعت کاری مشتری در محیط کار و یا با مراجعه حضوری مشتریان به محل شرکت در زمان تعیین شده اقدام به این امر خواهد نمود.

ادامه متن

مشاوره

مشاوره در تهیه و تولیدات این موسسه از قبیل نوع پارچه ،رنگ بندی ، طرح و مدل در الویتهای اولیه ما میباشد که همواره شرکت تولیدی تجاری اکسـون تک کتان این اصل را بعنوان راه گشای روند صحیح تولیدات مد نظر قرار خواهد داد و نتایج حاصله از مشاوره محصولی است زیبا ، با کیفیت ودر عین حال جلب نظر مصرف کننده میباشد.

ادامه متن

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت در طول مراحل تولید و دوخت محصول مورد توجه دقیق کارشناسان شرکت تولیدی تجاری اکسـون تک کتان قرار دارد و پس از تولید ، کنترل و باز بینی اساسی صورت می گیرد تا بتوانیم محصولی متناسب و قابل قبولی ارائه نمائیم.

ادامه متن

طراحی

طرّاحي از نظر رنگ بندی و مدل در انواع  پوششها مورد توجه قرار داشته  و در البسه های مردانه مخصوصا كت وشلوار می بايستی با رعايت شئونات محيط كاری و با الگو گرفتن از نيازهای جامعه امروزی مد نظر قرار گيرد. در صورت نياز، كارشناسان شرکت تولیدی تجاری اکسـون تک کتان در انتخاب طرح و مدل و رنگ ، ايده های شايسته ای را به شما ارائه خواهند داد.  ضمن اينكه سلائق مشتريان هم برای ما قابل احترام بوده و اميد است بتوانيم با همفكری محصولی قابل قبول ارائه دهيم

ادامه متن